Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần có tiêu chuẩn nào để được ưu đãi thuế?

(ĐTCK) Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 55/2015/TT-BCT (Thông tư 55) quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần có tiêu chuẩn nào để được ưu đãi thuế?

Theo quy định tại Thông tư, Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN phải đáp ứng một trong các yêu cầu như sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trong nước đã sản xuất được trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 (quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này) và có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh châu Âu (các tiêu chuẩn do Ủy ban tiêu chuẩn hóa châu Âu CEN - European Committee for Standardization ban hành) hoặc tương đương (nếu có); Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy định tại Phụ lục Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ và không thuộc Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 55.

Về quy trình thủ tục xác nhận ưu đãi, Thông tư quy định cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi thực hiện dự án hoặc Bộ Công Thương xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Công Thương xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho các đối tượng còn lại.

Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 1/2016

Hiếu Minh

Ý kiến phản hồi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục