Thực phẩm Sao Ta (FMC): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 58,1% lên 81,9 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã chứng khoán FMC – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Thực phẩm Sao Ta (FMC): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 58,1% lên 81,9 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, FMC ghi nhận doanh thu đạt 1.160,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 58,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,6% lên 8,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 35,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 27 tỷ đồng lên 102,2 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 12,6%, tương ứng tăng 1,4 tỷ đồng lên 12,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 20,5%, tương ứng giảm 1,7 tỷ đồng về 6,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20,3%, tương ứng tăng 3,2 tỷ đồng lên 19 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận tăng trong kỳ do bên cạnh việc tăng giá nguyên liệu so cùng kỳ, hiệu quả từ việc thu hoạch tôm tự nuôi đã góp phần đáng kể trong hoạt động kinh doanh cải thiện.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, FMC ghi nhận doanh thu đạt 2.129,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 112,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 34,3% và 22,5% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, FMC đặt kế hoạch tổng doanh thu là 4.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 250 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu 20%. Như vậy, với lợi nhuận trước thuế đạt 113,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021, FMC đã hoàn thành được 45,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 357,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 330 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính trong kỳ dương 725,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của FMC tăng 47,5% so với đầu năm lên 2.523,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 971,8 tỷ đồng, chiếm 38,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 613,7 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 351,1 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 293,1 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/7, cổ phiếu FMC tăng 500 đồng lên 34.300 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục