Thúc cổ phần hóa Vinafood 2

(ĐTCK) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) khẩn trương thoái vốn nhà nước ở các đơn vị mà Tổng công ty đã góp vốn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty.
Thúc cổ phần hóa Vinafood 2

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm việc giám sát tài chính tại Vinafood 2 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8081/VPCP-KTTH ngày 6/10/2015 và Văn bản số 812/VPCP-KTTH ngày 2/2/2016; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của Tổng công ty, bảo đảm việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo đúng quy định.

Vinafood 2 khẩn trương xử lý các tồn tại trước đây; đề xuất, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Sớm hoàn thành việc thoái vốn và cổ phần hóa Tổng công ty theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được duyệt.

Báo cáo của Vinafood 2 cho thấy, năm 2014, Công ty mẹ hoạt động kinh doanh lỗ trước thuế 873,331 tỷ đồng, 11/15 đơn vị thành viên có kết quả kinh doanh lỗ gần 879 tỷ đồng.

Anh Việt

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục