Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị 2 dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị về kinh tế -xã hội 2020

Đây là các dự thảo Nghị quyết, Chị thỉ để chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ quan trọng của năm 2020.

Để chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ quan trọng của năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các dự thảo: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trình phiên họp Chính phủ tháng 11/2019.

Đồng thời, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Dự thảo Chỉ thị về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11/2019.

Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo tiến độ, nội dung 2 dự thảo trên trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Như Chính
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục