Thủ tục sử dụng sổ tiết kiệm vay tại ngân hàng khác

(ĐTCK) Chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm có thể dùng sổ tiết kiệm tại ngân hàng này, thế chấp để vay ngân hàng khác
Thủ tục sử dụng sổ tiết kiệm vay tại ngân hàng khác

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, tôi đang gửi tiền tại Ngân hàng A có thể dùng thẻ tiết kiệm của ngân hàng này để thế chấp vay tín dụng tại ngân hàng khác? Người gửi tiền có thể là chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm hoặc đồng chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm, hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm, của đồng chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm, đúng hay sai?

Có phải chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm không được chuyển nhượng thẻ tiết kiệm cho người khác? Người gửi tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán USD không cần chứng minh nguồn gốc USD, đúng hay sai?

Người gửi tiền khi tham gia các gói sản phẩm tiết kiệm dài hạn quy định lãi suất cố định thì sẽ không bị ảnh hưởng khi lãi suất của ngân hàng thay đổi, đúng hay sai?

Trả lời:

Người gửi tiền có thể dùng thẻ tiết kiệm của ngân hàng này để thế chấp vay tín dụng tại ngân hàng khác. Thông tin về việc người gửi tiền có thể là chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm hoặc đồng chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm, hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm, của đồng chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm là đúng.

Chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm được chuyển nhượng thẻ tiết kiệm cho người khác. Người gửi tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán USD cần chứng minh nguồn gốc USD

Người gửi tiền khi tham gia các gói sản phẩm tiết kiệm dài hạn quy định lãi suất cố định thì sẽ không bị ảnh hưởng khi lãi suất của ngân hàng thay đổi.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục