THU: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (5,06%)

CTCP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa (THU - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5,06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 506 đồng)

- Thời gian thanh toán: Ngày 15/09/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 15/09/2021. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Tin cùng chuyên mục