Thu đổi tiền giấy 10.000 đồng và 20.000 đồng trước 1/1/2013

UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện việc thu đổi các loại tiền cotton mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng trước ngày 1/1/2013.
Thu đổi tiền giấy 10.000 đồng và 20.000 đồng trước 1/1/2013

UBND TP cũng giao cho Sở Thông tin Truyền thông và UBND quận-huyện trách nhiệm tuyên truyền, đưa tin đến người dân được biết thông tin này để đi đổi tiền cotton 10.000 đồng và 20.000 đồng.

 

Ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo số 293/TB-NHNN công bố về việc đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2013, đồng tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Kể từ thời điểm đình chỉ lưu hành (1/1/2013), các tổ chức và cá nhân có các loại tiền này được đổi ngang giá trị sang các loại tiền đang lưu hành do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

 

Để thực hiện việc thu đổi tiền, người dân có thể mang ra các Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước tại các tỉnh, thành phố.


Dân trí

Tin cùng chuyên mục