Thống kê nông nghiệp tại các địa phương vẫn còn chênh lệch

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, việc phối hợp giữa các đơn vị thuộc ngành nông nghiệp với Cục Thống kê ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế, có kỳ số liệu còn chênh lệch của hai ngành.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại sự kiện. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại sự kiện.

Ngày 5/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với ngành thống kê các tỉnh phía Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, những năm qua, thống kê ngành nông nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong việc thu thập thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành và cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước. Thông tin thống kê ngành đã trở thành nguồn thông tin không thể thiếu được trong các cuộc giao ban chỉ đạo sản xuất ở tất cả các cơ quan quản lý của ngành từ Trung ương đến địa phương.

“Chính vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất quan tâm, coi trọng việc thống kê. Coi đây là công cụ hữu hiệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của bộ và ngành”, Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cho biết, thời gian qua, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê triển khai nhiều hoạt động phối hợp như: xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê; thực hiện các cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê; tổ chức khảo sát thực tế sản xuất nông lâm thủy sản, đời sống dân cư ở một số địa phương và trao đổi, thống nhất nội dung, phương pháp, cách tính một số chỉ tiêu thống kê nông, lâm, thủy sản và đánh giá tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp… 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: việc chia sẻ, trao đổi thông tin, số liệu thống kê giữa hai đơn vị có lúc, có nơi còn chưa kịp thời.  Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc ngành nông nghiệp với Cục Thống kê ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế, đôi lúc còn chưa kịp thời, khái niệm chỉ tiêu thống kê chưa thống nhất về phạm vi, có kỳ số liệu còn chênh lệch khi tổng hợp từ báo cáo địa phương của hai ngành.

Bên cạnh đó, quy định về thời gian báo cáo trong Chế độ báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa thống nhất với chế độ báo cáo áp dụng cho các Cục Thống kê, dẫn đến số liệu còn chênh lệch giữa hai ngành hoặc số liệu tổng hợp không có cùng thời gian để so sánh, đối chiếu.

Ngoài ra, số liệu phục vụ báo cáo hàng tháng, quý, năm từ báo nguồn báo cáo hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như: tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thiệt hại do thiên tai, thiệt hại rừng, tình hình thị trường nông sản… chưa được quy định cụ thể về đơn vị cung cấp, thời gian cung cấp nên phải thông qua các đơn vị trung gian của Bộ để lấy số liệu.

Để chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên đạt hiệu quả cao hơn, ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thống kê nông lâm thủy sản, Tổng cục Thống kê đề xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tổ chức điều tra chuyên đề để tính toán các chỉ tiêu phục vụ nhu cầu mới như: đánh giá hiệu quả sản xuất, chuyển đổi cây trồng, phương pháp sản xuất tiên tiến…

Thống nhất sử dụng thông tin về tình hình sâu bệnh, dịch hại, ảnh hưởng của điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết đối với cây trồng, vật nuôi theo nguồn thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

“Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong thu thập, khai thác thông tin đầu vào, góp phần nâng cao chất lượng số liệu và giảm thiểu thời gian tổng hợp, xử lý số liệu thống kê. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng phương pháp sử dụng ảnh viễn thám vào thống kê diện tích cây trồng nông nghiệp…”, Vụ trưởng Lê Trung Hiếu cho biết thêm. 

Thu Phương
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục