Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược tham gia nộp hồ sơ

Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược tham gia nộp hồ sơ

Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-BNNN-QLDN ngày 05/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 2371/QĐ-BNN-QLDN ngày 14/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV.

Thông qua Thông báo này, Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV trân trọng kính mời các nhà đầu tư quan tâm tham gia hợp tác với tư cách Nhà đầu tư chiến lược để đồng hành và gắn bó với Tổng Công ty. Đề nghị các Quý nhà đầu tư liên lạc và gửi bộ hồ sơ đăng ký (bản chính hoặc sao y hợp lệ) đến Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 09h00 ngày 21/07/2017 đến 16h00 ngày 27/07/2017

Địa chỉ nhận hồ sơ: Quý nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện tại:

-  Phòng Kế hoạch chiến lược  - Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV

-  Địa chỉ:  Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

-  Người nhận hồ sơ: Ông  Trần Bảy - Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược

Phone: 0903909494 ;  Email: tranbay@vsfc.com.vn

(Chi tiết về hồ sơ, tiêu chí nhà đầu tư chiến lược và các vấn đề liên quan khác, kính đề nghị Quý nhà đầu tư xem tại website: http://www.vinafood2.com.vn hoặc www.vcbs.com.vn)
Ý kiến phản hồi

Tin cùng chuyên mục