Platinum Victory Pte. Ltd. công bố chào mua công khai 31.346.949 cổ phiếu REE, giá 45.000 đồng/cổ phiếu

 
Ý kiến phản hồi

Tin cùng chuyên mục