Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam

Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP do Công ty cổ phần Thép Tân Thuận phát hành thêm

1. Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Địa chỉ: Số 91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ. Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: (+84) 24 356 1767 Fax: (+84) 24 356 1815

2. Tổ chức phát hành cổ phần:

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Thép Tân Thuận.

- Địa chỉ: 136A Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 38 723 553 - Fax: 028 38 723 960

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh thép

- Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng

3. Điều kiện tham gia đấu giá: 

Tổ chức cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP do Công ty cổ phần Thép Tân Thuận phát hành thêm

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: 

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

5. Quyền mua cổ phần chào bán:

- Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: 550.000 quyền mua cổ phần phổ thông công ty cổ phần Thép Tân Thuận

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 100/75 (100 quyền mua được mua 75 cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Thép Tân Thuận với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần)

- Giá khởi điểm: 200 đồng/ 01 quyền mua (Hai trăm đồng/ một quyền mua)

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 10h00 ngày 31/7/2017

- Địa điểm: Tại Văn phòng Đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Địa chỉ: Số 56, Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại  http://www.vnsteel.vn

Tin cùng chuyên mục