Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Ngành Kế hoạch và Đầu tư phát huy truyền thống “Kiến thiết Quốc gia“

Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng nay (9/12) tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngành trong những thời điểm khó khăn của đất nước cũng như trong đổi mới tư duy, hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngành trong những thời điểm khó khăn của đất nước cũng như trong đổi mới tư duy, hội nhập quốc tế. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngành trong những thời điểm khó khăn của đất nước cũng như trong đổi mới tư duy, hội nhập quốc tế.

Ngày 31/12/1945, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh số 78-SL, thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết - tiền thân của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trước đây và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay.

Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng của ngành Kế hoạch và Đầu tư, bởi Hồ Chủ tịch chính là người sáng lập và là người đứng đầu Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết.

Mở đầu Sắc lệnh số 78-SL có đoạn viết: “Xét rằng ngay khi lo việc kháng chiến, Chính phủ đã bắt đầu công việc kiến quốc, nhưng sự kiến quốc cần phải có một chương trình cụ thể được nghiên cứu một cách kỹ càng...”.

Lời mở đầu đó vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính chỉ đạo thực tiễn đã xuyên suốt quá trình 70 năm hình thành và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, 70 năm qua, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã không ngừng đổi mới và lớn mạnh toàn diện. Qua những chặng đường lịch sử phát triển của đất nước, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã có những đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước đề ra, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; từ một nước kém phát triển, thu nhập thấp trở thành quốc gia đang phát triển có mức thu nhập trung bình.

"Tôi đánh giá cao những đóng góp của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong đổi mới tư duy kinh tế, tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN" - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

"Nhìn lại, mỗi thay đổi quan trọng về thể chế luôn tạo ra chuyển đổi có tính bước ngoặt, thúc đẩy tăng trưởng, xóa đói, giảm nghèo và thậm chí là nhân tố quan trọng để vượt qua khủng hoảng trong các giai đoạn khó khăn của nền kinh tế đất nước. Trên lĩnh vực cải cách trọng tâm, có tính quyết định này, ngành  Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị tiên phong, có đóng góp quan trọng vào phần lớn các thay đổi của thể chế, từ khởi đầu, manh nha và thử nghiệm cơ chế thị trường đến xây dựng thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại và hội nhập", Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đánh giá.

Nhắc lại một lần nữa vai trò, sứ mệnh cao cả "Kiến thiết Quốc gia" của ngành Kế hoạch và Đầu tư, với việc được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh số 87/SL thành lập  Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết - tiền thân của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trước đây và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những đóng góp quan trọng, có tính đột phá của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong những thời điểm lịch sử quan trọng, khó khăn của đất nước vào cuối những năm 70 và đầu thập kỷ 80 (Thế kỷ XX) của đất nước cũng như trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.

"Tôi đánh giá cao những đóng góp của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong đổi mới tư duy kinh tế, tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN; trong đổi mới cơ chế, công tác quản lý đầu tư công nhằm khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, tình trạng nợ công trong đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hút và khai thác hiệu quả nguồn vốn ODA. Đây là bước đột phá về tư duy, khẳng định bản lĩnh, tầm vóc và sự phát triển vững mạnh của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong giai đoạn phát triển mới của đất nước", Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nướccũng lưu ý, trong bối cảnh đất nước đã, đang và sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, với nhiều khó khăn và thách thức mới, ngành Kế hoạch và Đầu tư luôn có vai trò quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển đi lên của đất nước, do đó, những nhiệm vụ của Ngành còn hết sức nặng nề.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư cần không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và mỗi đơn vị, địa phương; Tăng cường quản lý và sử dụng vốn đầu tư theo hướng tiết kiệm, minh bạch, hiệu quả ngày càng cao, chống lãng phí, thất thoát.

Đặc biệt, Ngành cần vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm quý báu trong 7 thập kỷ phát triển để làm tốt hơn, sáng tạo hơn, bứt phá hơn trong công tác tham mưu tổng hợp về chiến lược xây dựng đất nước trong giai đoạn mới, nhất là các vấn đề lớn mang tính định hướng lâu dài với đất nước, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế -xã hội.

"Muốn vậy, người chỉ huy cao nhất của ngành Kế hoạch và Đầu tư cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, vì những người làm kế hoạch và đầu tư đòi hỏi phải có tư duy lý luận sắc bén, nắm bắt nhanh nhạy các vấn đề mới của xã hội và đất nước. Đặc biệt, trong phối hợp công tác với nhiều ngành, lĩnh vực, cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt. Chúc ngành Kế hoạch và Đầu tư phát huy truyền thống vẻ vang của 70 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo và giành nhiều thành tích nổi bật "Kiến thiết Quốc gia' trong giai đoạn mới của đất nước", Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi gắm.

Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn ghi lại một số hình ảnh tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngành Kế hoạch và Đầu tư và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ II diễn ra sáng 9/12 tại Thủ đô Hà Nội:

Ngành Kế hoạch và Đầu tư được thành lập ngay sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, với Sắc lệnh số 78/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, 70 năm qua, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã không ngừng đổi mới và lớn mạnh toàn diện. 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ II) lên lá cờ truyền thống của ngành Kế hoạch và Đầu tư 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng Lãnh đạo và cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư được Đảng, Nhà nước ghi nhận những kết quả trong công tác tham mưu tổng hợp về kinh tế - xã hội, đóng góp cho sự phát triển của đất nước 
Tuổi trẻ ngành Kế hoạch và Đầu tư chào mừng 70 năm thành lập Ngành 
Tuổi trẻ ngành Kế hoạch và Đầu tư chào mừng 70 năm thành lập Ngành 
Tuổi trẻ ngành Kế hoạch và Đầu tư chào mừng 70 năm thành lập Ngành 
Tuổi trẻ ngành Kế hoạch và Đầu tư chào mừng 70 năm thành lập Ngành 
Tuổi trẻ ngành Kế hoạch và Đầu tư chào mừng 70 năm thành lập Ngành 

Huy Hào - Chí Cường
baodautu.vn

Ý kiến phản hồi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục