Thép Nam Kim (NKG) phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá bằng 1/4 thị giá

(ĐTCK) CTCP Thép Nam Kim (NKG – sàn HOSE) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) nhằm gắn kết lợi ích của cán bộ quản lý với Công ty.
Thép Nam Kim (NKG) phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá bằng 1/4 thị giá

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, tỷ lệ phát hành 0,46%, với giá phát hành 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 8/12 đến ngày 22/12/2021.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/12, cổ phiếu NKG tăng 1,4% lên mức 38.900 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh hơn 5,87 triệu đơn vị. Như vậy, lượng cổ phiếu ESOP phát hành có giá chỉ hơn 1/4 thị giá hiện tại của cổ phiếu NKG.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 19.393,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.772,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 138,2% và 1.153,8% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, NKG đặt kế hoạch tổng doanh thu là 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 295,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, NKG ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 1.130,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 803 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền âm trong kỳ chủ yếu do việc gia tăng khoản phải thu và tồn kho. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh, công ty đã gia tăng vay nợ trong kỳ.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của công ty tăng 103,4% lên 15.792,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 7.138,3 tỷ đồng, chiếm 45,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.519,8 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.856,7 tỷ đồng, chiếm 18,1% tổng tài sản.

Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục tăng nợ vay ngắn hạn và dài hạn thêm 51,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.558,8 tỷ đồng lên 4.561,2 tỷ đồng và chiếm 28,9% tổng nguồn vốn.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục