Thép Nam Kim (NKG) bắt đầu bán 10 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 22/6

(ĐTCK) Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã chứng khoán NKG - sàn HOSE) thông qua thời gian bán cổ phiếu quỹ.
Thép Nam Kim (NKG) bắt đầu bán 10 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 22/6

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến bán 10 triệu cổ phiếu quỹ, thời gian dự kiến từ 22/6 đến 21/7. Doanh nghiệp cho biết thêm mục đích bán cổ phiếu quỹ để cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Được biết, tính tới 31/3/2021, doanh nghiệp đang ghi nhận giá trị cổ phiếu quỹ là 78.043.577.721 đồng, tương ứng với 10 triệu cổ phiếu quỹ. Như vậy, giá mua trung bình ước tính 7.804 đồng/cổ phiếu.

Với giá thị trường ngày 11/6 là 31.900 đồng/cổ phiếu, giá thị trường đang cao hơn 4,09 lần giá mua trung bình của cổ phiếu quỹ.

Doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 4.852,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 318,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 97,9% và 668,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,6% lên 12,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 187,8% lên 610,1 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 117,5% lên 17,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 179,5% lên 173,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 42,1% lên 27 tỷ đồng, doanh thu khác tăng 5.000% lên 10,2 tỷ đồng… Như vậy, lợi nhuận tăng chủ yếu do hoạt động kinh doanh chính.

Mặc dù lợi nhuận tăng tích cực nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm. Cụ thể, quý I/2021 doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 39 tỷ đồng, cùng kỳ âm 873 tỷ đồng. Nguyên nhân chính vẫn do tăng mạnh khoản phải thu và tồn kho trong kỳ.

Trong kỳ, tồn kho tăng 47,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.129,2 tỷ đồng lên 3.500,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 43,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 624,8 tỷ đồng lên 2.062,3 tỷ đồng.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục