The PAN Group và hành trình tạo dựng giá trị bền vững

(ĐTCK) Với sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp sản phẩm an toàn, dinh dưỡng trong chuỗi giá trị hoàn chỉnh và tạo lập các giá trị bền vững cho người nông dân, gia đình, xã hội, Tập đoàn PAN (The PAN Group) đã tập hợp được các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm dưới cùng một mái nhà. Giờ đây, PAN đang nỗ lực thực hiện mục tiêu lớn: nâng tầm nền nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam.
The PAN Group và hành trình tạo dựng giá trị bền vững

Từ tầm nhìn phát triển bền vững

Từ những bước chân đầu tiên trong ngành vào năm 2013, PAN đã nhận thức một công ty nông nghiệp - thực phẩm không chỉ có vai trò đảm bảo an ninh lương thực, mà còn đảm nhận nhiệm vụ góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã hội, phát triển kinh tế phải gắn với sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Tầm nhìn này được định hướng từ Hội đồng quản trị cùng các cổ đông sáng lập là các nhà đầu tư hàng đầu trong nước như SSI, NDH, CSC và tiếp tục đồng hành chặt chẽ bởi các cổ đông tài chính cũng như đối tác kinh doanh gồm các tổ chức quốc tế uy tín như IFC, PYN, GIC, CGIF, Hulic, Sojitz.

Họ không chỉ là đối tác phát triển kinh doanh mà còn chia sẻ áp dụng những chuẩn mực quốc tế về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an toàn thực phẩm và trách nhiệm xã hội.

Mặc dù đây là những khái niệm còn mới mẻ tại Việt Nam ở những ngày đầu thực hiện, Tập đoàn PAN vẫn quyết tâm theo đuổi định hướng tăng trưởng kinh tế không thể tách rời phát triển bền vững và xác định đây sẽ là xu hướng tất yếu của nền kinh tế toàn cầu trong tương lai. 

… đến hành trình cụ thể hóa hành động

Báo cáo phát triển bền vững hàng năm của Tập đoàn PAN cho thấy tiến trình thực hiện tổng thể, những nỗ lực, cam kết và chương trình hành động cụ thể của Tập đoàn trong từng giai đoạn. Báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI là một trong những cam kết của PAN về minh bạch thông tin, hoạt động sản xuất - kinh doanh có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Từ thời điểm ban đầu chỉ có công ty mẹ thực hiện báo cáo theo tiêu chuẩn GRI, đến năm 2018 có thêm 9 công ty trong Tập đoàn tham gia báo cáo thông tin môi trường, xã hội theo tiêu chuẩn này. PAN đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực cả về những ưu điểm, thành tựu cũng như các khuyết điểm, thiếu sót và coi đó là động lực để thay đổi, cải tiến liên tục.

Ở góc độ quản trị các vấn đề về môi trường và xã hội, PAN là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc thành lập tiểu ban môi trường, xã hội và phát triển bền vững trực thuộc hội đồng quản trị. Tiểu ban này có nhiệm vụ đưa ra các ý tưởng, đề xuất kế hoạch hành động liên quan đến chiến lược phát triển bền vững, xây dựng và ban hành các bộ nguyên tắc sản xuất cũng như đánh giá hoạt động phát triển bền vững trong toàn Tập đoàn.

Với cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai hoạt động thực sự có ý nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển bền vững xuất phát từ chính nhu cầu nội tại, Tập đoàn PAN đã đầu tư xây dựng bộ tiêu chuẩn riêng áp dụng tại tất cả công ty thành viên, xây dựng cơ chế giám sát độc lập từ công ty mẹ đảm bảo sự tuân thủ nhất quán. Bộ tiêu chuẩn sẽ trở thành nguyên tắc chung cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và lan tỏa nhận thức trách nhiệm cho cả cộng đồng.

Những cam kết và nỗ lực phát triển bền vững vì cộng đồng không chỉ được thực hiện ở cấp độ Tập đoàn, mà còn được lan tỏa rộng rãi đến từng thành viên của PAN, với các biện pháp nhằm cải tiến công nghệ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động...

The PAN Group cùng các công ty thành viên đã cụ thể hóa chiến lược hành động bằng các dự án như chuyển đổi công nghệ sản xuất điều từ chiên sang hấp tại Lafooco để giải quyết hoàn toàn vấn đề nước thải, cải thiện điều kiện làm việc; chứng nhận tiêu chuẩn Global GAP đầu tiên cho sản phẩm hoa tại Công ty PAN-SALADBOWL, thúc đẩy canh tác nông nghiệp bền vững; xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn nhất miền Bắc tại Hà Nam; áp dụng phương pháp MFCA để quản lý dòng nguyên vật liệu trong sản xuất tại Bibica.

Câu chuyện phát triển bền vững tại Tập đoàn PAN đang thể hiện rõ cam kết mà ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn từng chia sẻ: “Chúng ta muốn một môi trường trong sạch cho các thế hệ con cháu, muốn đóng góp cho sự phát triển cộng đồng vững mạnh, tạo lập một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và thêm nhiều việc làm tốt cho những năm tiếp theo.

Chúng ta muốn cung cấp thực phẩm an toàn, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng cho Việt Nam và cho thế giới. Đối với The PAN Group, bền vững không chỉ là một trong những giá trị của Tập đoàn, mà nó còn ở trong tim của mỗi nhân viên và là những gì chúng ta mong muốn về thế giới tương lai”.

Phan Hằng
Đặc san Toàn cảnh doanh nghiệp niêm yết 2018

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục