Thẻ ngân hàng được phân loại theo tính chất tài khoản

(ĐTCK) Xin cho biết, thẻ ngân hàng được phân loại theo tính chất tài khoản, theo công nghệ thẻ, theo hình thức thể hiện nghĩa là thế nào?
Thẻ ngân hàng được phân loại theo tính chất tài khoản

Trả lời:

+ Thẻ ngân hàng được phân loại theo tính chất tài khoản bao gồm: Thẻ ghi nợ, Thẻ tín dụng, Thẻ trả trước. Cụ thể:

Thẻ ghi nợ (debit card) là loại thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi (nếu có) trên tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại Tổ chức phát hành thẻ.

Thẻ tín dụng (credit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thoả thuận với tổ chức phát hành thẻ.

Thẻ trả trước (prepaid card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền mà chủ thẻ đã trả trước cho tổ chức phát hành thẻ. Thẻ trả trước sẽ bao gồm: thẻ trả trước định danh (có các thông tin định danh chủ thẻ) và thẻ trả trước vô danh (không có các thông tin định danh chủ thẻ).

Bên cạnh các cách phân biệt như trên, hiện nay các Tổ chức thẻ quốc tế, Tổ chức chuyển mạch thanh toán thẻ và các Tổ chức phát hành đang có xu hướng liên kết để tạo thành loại thẻ đồng hiệu: là thẻ đồng thời có thương hiệu của tổ chức chuyển mạch thẻ tại Việt Nam và thương hiệu của tổ chức thẻ quốc tế hoặc tổ chức chuyển mạch thẻ của quốc gia khác.

+ Theo công nghệ thẻ, được phân loại:

Thẻ từ là thẻ có gắn một dải băng từ ở mặt sau của thẻ. Dải băng từ này có từ tính và các thiết bị đọc ghi thẻ có thể thay đổi nội dung dữ liệu trên thẻ. Dải băng từ này dùng để lưu trữ thông tin của chủ thẻ.

Thẻ chip là loại thẻ thông minh (Smart Card) lưu trữ thông tin đã được mã hóa và gắn thông tin đó lên con chip, bên trong thẻ có bộ vi xử lý nhỏ với chức năng như một bộ máy tính thu nhỏ và hoàn toàn độc lập.

Thẻ phi tiếp xúc: là một loại thẻ thông minh thân thẻ chứa chip và đường dây ăngten được dấu ngầm, nó có nhiệm vụ làm trung gian nhận/phát sóng radio giữa đầu đọc thẻ và con chip trên thẻ.

+ Theo hình thức thể hiện, thẻ được phân loại thành thẻ vật lý và thẻ phi vật lý:

Thẻ vật lý là thẻ có hình thức hiện hữu vật chất, thông thường được làm bằng chất liệu nhựa, có gắn dải từ hoặc chip điện tử để lưu giữ dữ liệu thẻ.

Thẻ phi vật lý là thẻ không hiện hữu bằng hình thức vật chất nhưng vẫn chứa các thông tin trên thẻ, được tổ chức phát hành thẻ phát hành cho chủ thẻ để giao dịch qua internet, điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử chấp nhận thẻ khác. Thẻ phi vật lý có thể được tổ chức phát hành thẻ in ra thẻ vật lý khi chủ thẻ có yêu cầu.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục