Thẻ ngân hàng được phân loại theo phạm vi lãnh thổ

(ĐTCK) Khái niệm thẻ ngân hàng? Các tổ chức phát hành thẻ? Thẻ ngân hàng được phân loại theo phạm vi lãnh thổ nghĩa là thế nào?
Thẻ ngân hàng được phân loại theo phạm vi lãnh thổ

Trả lời:

Khái niệm Thẻ ngân hàng (thường được gọi tắt là “thẻ”): Theo Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước Quy định về Hoạt động thẻ ngân hàng, khái niệm Thẻ ngân hàng được hiểu như sau:

Thẻ ngân hàng (gọi tắt là thẻ): là phương tiện thanh toán do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản được các bên thoả thuận.

Trong đó:

Tổ chức phát hành thẻ là một trong các tổ chức sau:

1. Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành thẻ khi hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ được ghi trong Giấy phép hoặc Giấy phép bổ sung, sửa đổi (nếu có) do Ngân hàng Nhà nước cung cấp.

2. Ngân hàng chính sách phát hành thẻ theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

3. Công ty tài chính chỉ được phát hành thẻ tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Công ty tài chính bao thanh toán không được phát hành thẻ.

4. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được ký kết văn bản thỏa thuận với TCTQT để phát hành thẻ có BIN do TCTQT cấp.

Giao dịch thẻ là việc sử dụng thẻ để gửi, rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ và sử dụng các dịch vụ khác do tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ cung ứng.

Thẻ ngân hàng được phân loại theo phạm vi lãnh thổ sử dụng thẻ, thẻ bao gồm: thẻ nội địa và thẻ quốc tế, theo đó.

- Thẻ nội địa là thẻ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thẻ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

- Thẻ quốc tế là thẻ được các tổ chức phát hành thẻ trong nước hoặc nước ngoài có thỏa thuận với các Tổ chức thẻ quốc tế như Visa/Master/JCB/UPI/DCI để hợp tác phát hành và thanh toán thẻ quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, quy định của các Tổ chức thanh toán quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục