Thanh toán học phí thông qua Internet Banking/ Mobile Banking

(ĐTCK) Khách hàng cần có mã sinh viên và tên sinh viên đang theo học tại trường khi thanh toán học phí thông qua Internet Banking/Mobile Banking.
Thanh toán học phí thông qua Internet Banking/ Mobile Banking

Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi, khi thanh toán học phí thông qua Internet Banking/ Mobile Banking, khách hàng chỉ cần điền Số CMND hoặc thẻ căn cước của sinh viên đã đăng ký tại trường, đúng hay sai?

Một trường đại học chỉ có thể liên kết với duy nhất một ngân hàng trong hoạt động thanh toán tiền học phí, đúng hay sai?

Thông thường khách hàng phải trả phí dịch vụ bằng 1% giá trị tiền học phải đóng khi thanh toán học phí thông qua Internet Banking/ Mobile Banking, đúng hay sai?

Trên ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking, chủ tài khoản có thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chính Ngân hàng cung cấp dịch vụ, đúng hay sai?

Trên ứng dụng Mobile Banking, khách hàng có thể thực hiện thanh toán hóa đơn bằng ngoại tệ, đúng hay sai?

Trả lời:

Khách hàng cần có Mã sinh viên và tên sinh viên đang theo học tại trường khi thanh toán học phí thông qua Internet Banking/ Mobile Banking.

Một trường đại học có thể liên kết với một hoặc nhiều ngân hàng trong hoạt động thanh toán tiền học phí, tùy theo thỏa thuận giữa trường và ngân hang.

Thông thường khách hàng không phải trả phí dịch vụ khi thanh toán học phí thông qua Internet Banking/ Mobile Banking.

Trên ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking, chủ tài khoản có thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chính Ngân hàng cung cấp dịch vụ.

Trên ứng dụng Mobile Banking, khách hàng chỉ có thể thực hiện thanh toán hóa đơn bằng Việt Nam đồng.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục