Thaiholdings (THD) phát hành hơn 296 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá

(ĐTCK) Ngày 7/12 tới đây, CTCP Thaiholdings (THD – sàn HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Thaiholdings (THD) phát hành hơn 296 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá

Theo đó, Thaiholdings dự kiến phát hành 296,1 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 539:2.961, tương ứng 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 539 quyền được mua 2.961 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

Trên thị trường, THD là cổ phiếu có thị giá cao, đứng ở vị trí thứ 3 trên sàn HNX. Đóng cửa phiên 25/11, cổ phiếu THD đứng tại mức giá 101.500 đồng/CP. Như vậy, số cổ phiếu phát hành thêm có mức giá chưa bằng 1/10 thị giá hiện tại của THD.

Về việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối theo tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Về kế hoạch sử dụng vốn, theo nghị quyết HĐQT đã thông qua trước đó, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 2.961 tỷ đồng, Thaiholdings sẽ dùng 2.954 tỷ đồng để đầu tư mua cổ phần CTCP Tập đoàn Thaigroup với số lượng tối đa 204 triệu cổ phần, tương đương 81,6% vốn tại Tập đoàn Thaigroup, giá mua 15.000 đồng/CP; còn lại 7 tỷ đồng dự kiến bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 14/12/2020 đến ngày 12/1/2021, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/1/2021.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Thaiholdings ghi nhận doanh thu 1.155,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 71 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 206,6% và 119,1%. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm mặt dù tăng trưởng mạnh lợi nhuận nhưng cũng chỉ mới hoàn thành được 19,7% kế hoạch cả năm (360 tỷ đồng).

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của THD tăng 96,7% lên 1.672,8 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 688,5 tỷ đồng, chiếm 41,2% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 637,5 tỷ đồng, chiếm 38,1% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác là 273,8 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục