TFC đặt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 gần 20 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP TRANG (mã ck: TFC) vừa tiến hành ĐCHĐ thường niên 2018 vào cuối tuần qua thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.
TFC đặt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 gần 20 tỷ đồng

Theo đó,TFC dự kiến doanh thu bán hành và cung cấp dịch vụ trong năm nay đạt trên 510 tỷ đồng, tăng 20% so với năm rồi; Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ước đạt gần 20 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 15 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2017, TFC đạt doanh thu thuần trên 432 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 10 tỷ đồng, lần lượt đạt 100% doanh thu và 79% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đề ra. ROA: 2.19%; ROE: 4.82%.

Mặc dù không đạt được chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế so với kế hoặch đặt ra, nhưng theo bà Nguyễn Minh Nguyệt - Chủ tịch HD9QT TFC so ới năm 2016, Công ty đã có những bước tăng trưởng đáng kể. Tổng tài sản tăng từ gần 400 tỷ đồng nna8m 2016 lên trên 466,7 tỷ đồng trong năm rồi, tương đương tỷ lệ tăng hơn 14%. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gấp 2,4 lần so với năm 2016.

Cơ cấu cổ đông của TFC tính đến ngày 2/5 là 253 cổ đông. Trong đó, cổ đông nước ngoài (bao gồm không tổ chức và 8 cá nhân) chiếm 33,4% số lượng cổ phần; cổ đông trong nước (bao gồm 4 tổ chức và 242 cá nhân) chiếm 66,6% số lượng cổ phần.

Thùy Vinh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục