Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đặt kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng năm tài chính 2018 - 2019

(ĐTCK) Ngày 14/1/2019, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 - 2019. 
Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đặt kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng năm tài chính 2018 - 2019

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông, năm tài chính 2018 - 2019, HSG đặt kế hoạch doanh thu đạt 31.500 tỷ đồng,  giảm 8,5% so với niên độ tài chính 2017- 2018, trong khi lợi nhuận sau thuế là 500 tỷ đồng, tăng trưởng 22,2%.

Kế hoạch sản lượng là tiêu thụ sẽ đạt 1,9 triệu tấn sản phẩm thép và ống nhựa thành phẩm,  tăng 8,6%. Mức giá HRC cơ sở để HSG lập kế hoạch là 470 USD/tấn. Tổng sản lượng tiêu thụ của HSG dự kiến đạt hơn 2 triệu tấn với mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu.

Được biết, 470 USD/tấn là giá HRC đang giao dịch hiện nay. Nếu giá HRC ổn định ở mức này thì HSG sẽ đạt được tỷ suất lợi nhuận nhất định. Nếu giá HRC tiếp tục giảm thì tỷ suất lợi nhuận của HSG sẽ giảm, thậm chí thua lỗ và ngược lại.

HSG cũng đề xuất thưởng cho HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ thưởng 2% lợi nhuận sau thuế. Nếu lợi nhuận sau thuế dao động từ 500 tỷ đồng đến 650 tỷ đồng, mức thưởng thêm là 2,6% phần lợi nhuận vượt. Nếu vượt trên 650 tỷ đồng, mức thưởng thêm là 3% phần lợi nhuận vượt trên 650 tỷ đồng.

Thu Hương

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục