Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đủ điều kiện giao dịch margin

(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (Mã chứng khoán: GVR – sàn HOSE) ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đủ điều kiện giao dịch margin

Theo đó, cổ phiếu GVR đã đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do đã giao dịch đủ 6 tháng tính từ thời điểm giao dịch đầu tiên ngày 17/03/2020.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, GVR ghi nhận doanh thu là 6.060,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 850 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,4% và 19,7% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 21,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp tăng từ 18,6% lên 20,2% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 13,9% lên 14%. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, GVR chỉ ghi nhận thu nhập khác là 240,3 tỷ đồng, cùng kỳ là 525,1 tỷ đồng, giảm tới 54,2%.

Năm 2020, GVR đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 24.647 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.029 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,8% và 5,1% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến tỷ lệ cổ tức 6% như năm 2019.

Điểm đáng lưu ý trong báo cáo là dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm âm tới 1.042,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương 967,9 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 0,7% về mức 77.969,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 31.020,9 tỷ đồng, chiếm 39,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 17.925,9 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 13.697,2 tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng tài sản; tồn kho là 3.515,2 tỷ đồng, chiếm 4,5% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 02/10, cổ phiếu GVR giảm 100 đồng về 12.250 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục