Tập đoàn Cao su có chủ tịch mới

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (mã chứng khoán GVR, sàn UPCoM) vừa bầu ông Trần Ngọc Thuận, nguyên Tổng giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
Tập đoàn Cao su có chủ tịch mới

Ông Huỳnh Văn Bảo thay thế ông Thuận giữ chức Tổng giám đốc. Ông Võ Sỹ Lực, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên GVR không có tên trong danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Đại hội đã thông qua phương hướng niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), tuy nhiên chưa chốt thời điểm cụ thể. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu GVR trên HOSE. Đại hội còn thông qua kế hoạch kinh doanh 7 tháng năm 2018 của Công ty mẹ với 2.545 tỷ đồng doanh thu, 1.695 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức 2,5%.

H.Hòe

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục