Tập đoàn C.E.O (CEO): 6 tháng đầu năm kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lỗ 164,8 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn C.E.O (Mã chứng khoán CEO - sàn HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Tập đoàn C.E.O (CEO): 6 tháng đầu năm kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lỗ 164,8 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, CEO ghi nhận doanh thu tăng 8,2% so với cùng kỳ lên 140,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là âm 126,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 112,2 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý doanh nghiệp kinh doanh dưới giá vốn khi lợi nhuận gộp âm 28,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm thêm 8,62 tỷ đồng về âm 28,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 60,2%, tương ứng giảm 11,2 tỷ đồng về 7,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 93%, tương ứng giảm 10,7 tỷ đồng về 0,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23,8%, tương ứng giảm 14,2 tỷ đồng về 45,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, CEO ghi nhận doanh thu giảm 32,4% so với cùng kỳ về 282,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là âm 164,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 110 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, tính tới 30/6/2021, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối giảm từ 172,8 tỷ đồng về còn 76,97 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 80 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với việc kinh doanh lỗ, doanh nghiệp cách rất xa kế hoạch lãi 80 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh đi xuống, dòng tiền kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm âm 91,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 208,2 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của CEO giảm 4,9% so với đầu năm về 7.077,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 2.225,4 tỷ đồng, chiếm 31,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.473,7 tỷ đồng, chiếm 20,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 682,2 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 625,8 tỷ đồng, chiếm 8,8% tổng tài sản …

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 0,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 10,2 tỷ đồng lên 1.954,5 tỷ đồng và chiếm 27,6% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu CEO giảm 300 đồng về 8.300 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục