Tạo cơ sở pháp lý cho việc tích tụ, sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp

(ĐTCK) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định 210/2013/NĐ-CP. 
Tạo cơ sở pháp lý cho việc tích tụ, sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp

Theo tổng kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy mô vốn bình quân của doanh nghiệp nông nghiệp cao hơn so với quy mô trung bình của doanh nghiệp nói chung và tăng dần trong 5 năm gần đây. Tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp nông nghiệp năm 2014 là 283.870 tỷ đồng, chiếm 1,41% tổng vốn của doanh nghiệp cả nước.

Quy mô vốn bình quân của các doanh nghiệp nông nghiệp tăng từ 24 tỷ đồng năm 2007 lên 73,9 tỷ đồng năm 2014 (bao gồm cả vốn cố định và lưu động), trong đó quy mô vốn bình quân của các doanh nghiệp nông nghiệp lớn là 770,8 tỷ đồng, cao gấp 15,4 lần so với doanh nghiệp chung cả nước. Điều này cho thấy, lĩnh vực nông nghiệp rất có tiềm năng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp.

Nhằm tháo gỡ khó khăn lớn với các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp là quy mô đất đai manh mún, Bộ kiến nghị sửa đổi chính sách theo hướng, đối với đất nông nghiệp đã giao, cần khẩn trương đơn giản hóa thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho người sử dụng và nếu không có nhu cầu sử dụng thì được phép chuyển nhượng dễ dàng cho hộ gia đình hoặc tổ chức kinh tế có nhu cầu; đối với đất đã cho thuê, xem xét để thu tiền sử dụng đất một lần theo giá thị trường; đối với đất chưa giao nên tổ chức bán, đấu giá theo giá thị trường và giao đất cho cả hộ gia đình lẫn tổ chức kinh tế.

Xây dựng cơ sở pháp lý thu hồi đất nông nghiệp của các đối tượng được giao quyền nhưng bỏ hoang hoặc sử dụng không hiệu quả. Trong đó nghiên cứu sử dụng biện pháp thuế đất đối với đất bỏ hoang, đất sản xuất không hiệu quả để hướng tới tăng cường chuyển nhượng, tích tụ và sử dụng hiệu quả đất được giao.

Anh Việt

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục