Tăng tốc Dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng yêu cầu nhà thầu SUEZ quay trở lại thi công với 100% công suất để có khối lượng giải ngân vốn bố trí năm 2021.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng (thứ hai bên trái ảnh) đi kiểm tra thực địa tại dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng (thứ hai bên trái ảnh) đi kiểm tra thực địa tại dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn.

Dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn có tổng mức đầu tư gần 13,6 triệu Euro từ nguồn vốn ODA Đan Mạch và vốn đối ứng. Mục tiêu Dự án là xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý rác thải công suất 3.000m3/ngày, đêm cho đô thị Ba Đồn, hỗ trợ trang thiết bị vệ sinh môi trường, thiết bị quản lý vận hành nhằm cải thiện điều kiện môi trường đô thị, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực cũng như phát triển đô thị ổn định, bền vững.

Dự án được khởi công từ tháng 9/2016 và dự kiến hoàn thành trong 36 tháng với nhà thầu chính là Suez Water A/S - Suez international JV (nhà thầu SUEZ), Tư vấn giám sát là Danida.

Tính đến nay, khối lượng thi công Dự án không đạt so với kế hoạch đề ra. Theo báo cáo Ban Quản lý Dự án ODA huyện Quảng Trạch, đến nay, khối lượng thực hiện của Dự án ước đạt 66% tổng khối lượng gói thầu. Dự án đã hết thời gian được điều chỉnh gia hạn vay vốn thực hiện và đang xin điều chỉnh chủ trương đầu tư bao gồm tăng tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện hoàn thành và thời gian giải ngân vốn vay ODA đến 31/12/2022.

Lũy kế vốn ODA đã giải ngân của Dự án đến này là 155,723 tỷ đồng/237,95 tỷ đồng tổng mức vốn phê duyệt và bố trí. Tổng vốn đối ứng đã phê duyệt là 122,09 tỷ đồng; lũy kế số vốn bố trí và đã giải ngân là 104,704 tỷ đồng. Số vốn bố trí năm 2021 là 76,055 tỷ đồng.

Tuy vậy, về tiến độ thực tế, từ đầu năm 2021 đến nay, Dự án chưa giải ngân được do nhà thầu giảm tiến độ thi công nên không đủ khối lượng để thanh toán theo Hợp đồng đã ký kết và Dự án đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư bao gồm điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án cũng như thời gian giải ngân vốn ODA nên nếu có khối lượng thi công cũng không thể giải ngân được.

Trước hiện trạng dự án, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung đã chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình đối với Dự án.

Trên cơ sở Hợp đồng đã ký kết, cam kết của nhà thầu SUEZ, nhà thầu chính và nhà thầu phụ khẩn trương huy động nguồn lực trở lại thi công, đẩy nhanh tiến độ Dự án; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án, chính quyền địa phương kịp thời xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc cũng như chịu hoàn toàn trách nhiệm khi không thực hiện đúng hợp đồng.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trên công trường do trùng Dự án, đồng chí giao UBND thị xã Ba Đồn chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch trong quá trình khảo sát, thiết kế các tuyến đường mà hệ thống tuyến ống, hố ga và hộp đấu nối hộ gia đình của Dự án thoát nước đã đầu tư đảm bảo đồng bộ hạ tầng. Riêng đối với việc các nhà thầu triển khai sau làm hư hỏng, ảnh hưởng đến phần khối lượng công việc của nhà thầu trước đã làm, giao UBND thị xã Ba Đồn kiểm tra, chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục kịp thời.

Đáng chú ý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng yêu cầu nhà thầu SUEZ quay trở lại thi công với 100% công suất để có khối lượng giải ngân vốn bố trí năm 2021.

Ngọc Tân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục