Tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Mỹ

Ngày 17/10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đã ký quyết định tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Mỹ, đồng thời ký quyết định tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Sudan và Hongkong. Các quyết định tạm ngừng nhập khẩu này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Việc tạm nhập khẩu bột bã ngô (Distiller’s dried grains with soluble - DDGS) từ Mỹ bị tạm ngừng nhập khẩu do bị nhiễm mọt Trogoderma variabile Ballion là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam. Riêng đối với lạc (Arachis hypogaea) từ Sudan và Hongkong bị tạm ngừng nhập khẩu do bị nhiễm mọt cứng đốt Trogoderma granarium Everts và mọt lạc serratus Caryedon serratus Olivier là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Cùng với 2 quyết định trên, Bộ NN&PTNT giao Cục Bảo vệ thực vật kiểm dịch chặt chẽ các lô bột bã ngô nhập khẩu từ Mỹ; các lô lạc nhập khẩu từ Sudan, Hongkong trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực.

Bộ NN&PTNT chính thức thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Mỹ, Sudan, Hongkong biết để có biện pháp khắc phục triệt để, tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Mỹ, Sudan, Hongkong và báo cáo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.


Theo VGP

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục