STH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Mã chứng khoán: STH

Mã ISIN: VN000000STH1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12 năm 2021. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Nội dung họp: Thông qua viêc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tin cùng chuyên mục