SSIAM ra mắt quỹ ETF SSIAM VNFIN, quy mô ban đầu 25 - 30 triệu USD

(ĐTCK) Quy mô quỹ ban đầu dự kiến 25 - 30 triệu USD. Qũy do Công ty TNHH Quản lý Qũy SSI (SSIAM) quản lý cùng với thành viên lập quỹ là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) và Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam).

Ngân hàng giám sát là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Đại lý chuyển nhượng là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận phát hành ra công chúng ngày 19/12/2019. Đây cũng là quỹ ETF đầu tiên mô phỏng một trong ba bộ chỉ số mới được HOSE triển khai.

SSIAM ra mắt quỹ ETF SSIAM VNFIN, quy mô ban đầu 25 - 30 triệu USD ảnh 1

 Thời gian IPO dự kiến từ ngày 24/12/2019 đến ngày 15/1/2020, trong đó giai đoạn đăng ký góp vốn diễn ra từ ngày 24/12/2019 đến hết ngày 12/1/2020, giai đoạn thực hiện góp vốn diễn ra từ ngày 13/1/2020 đến ngày 15/1/2020.

Sau khi hoàn tất giai đoạn IPO, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Cách thức giao dịch của chứng chỉ quỹ trên Sở giao dịch giống với hình thức giao dịch cổ phiếu.

 SSIAM cho biết, chỉ số VNFIN LEAD đại diện cho 27% giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ ETF mô phỏng chỉ số tài chính có sức hấp dẫn cao đối với nhà đầu tư, đặc biệt khi các tổ chức đầu tư sẽ luôn phân bổ 1 phần vào nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF mô phỏng chỉ số tài chính sẽ không phải trả mức cao hơn giá khớp lệnh trên sàn. Tỷ trọng các cổ phiếu ngân hàng hết room trong chỉ số tài chính hiện cũng chiếm khoảng 50% trong chỉ số và không phải là tỷ lệ thấp.

Phan Hằng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục