SSI: Vốn chủ sở hữu vượt 8.000 tỷ đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý I/2017. 
SSI: Vốn chủ sở hữu vượt 8.000 tỷ đồng

Theo đó, trong kỳ, Công ty đạt doanh thu hoạt động trên 534,1 tỷ đồng, tăng 23,2%; lợi nhuận trước thuế 328,5 tỷ đồng, tăng 66,5%; lợi nhuận sau thuế 262,8 tỷ đồng, tăng 63,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Tận dụng TTCK khởi sắc, SSI đã thanh hoán một số khoản đầu tư trong quý I/2017, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 194,8 tỷ đồng, tăng 20%. Cuối quý I, dư nợ cho vay ký quỹ của SSI là 3.841,3 tỷ đồng, tăng 276 tỷ đồng so với đầu năm. Cũng tại thời điểm cuối quý I, Công ty có vốn chủ sở hữu gần 8.061,3 tỷ đồng.

Theo SSI, biến động (tăng) chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý ghi nhận thuộc vốn chủ sở hữu trong quý I/2017 là 225,4 tỷ đồng, số dư cuối kỳ của chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý là 824 tỷ đồng. Chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản tài chính (FVTPL và AFS) dưới ảnh hưởng của Luật Kế toán mới cũng được phản ánh trong báo cáo kết quả hoạt động kỳ này, nhưng chủ yếu được ghi nhận vào thu nhập toàn diện khác, nằm ngoài lợi nhuận sau thuế.

Cuối tuần qua, SSI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch 2017 với doanh thu hợp nhất 2.108 tỷ đồng, lợi  nhuận hợp nhất trước thuế 1.058 tỷ đồng.

P.Oanh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục