Sẽ cắt giảm vốn đầu tư công năm 2018 không sử dụng hoặc không giải ngân hết kế hoạch

(ĐTCK) Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có đề xuất các Bộ ngành và địa phương tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường công tác giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình, thường xuyên tổ chức kiểm tra tại hiện trường, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị thi công nghiêm túc triển khai thi công công trình, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công.
Sẽ cắt giảm vốn đầu tư công năm 2018 không sử dụng hoặc không giải ngân hết kế hoạch

Cũng theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành và địa phương cần chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm kế hoạch đầu tư vốn năm 2018 không có nhu cầu sử dụng hoặc không có khả năng giải ngân hết kế hoạch trong năm 2018, báo cáo cấp có thẩm quyền để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản vốn ứng trước hoặc điều chuyển cho các dự án khác có khả năng giải ngân tốt hơn.

Về kế hoạch 2019, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4028/BKHĐT-TH hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2019.

Dự kiến sau kỳ họp thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến đối với báo cáo dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019, trên cơ sở kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

Đồng thời, sẽ thông báo các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án phân bổ vốn chi tiết và gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, toàn bộ quá trình sẽ được tiếp tục triển khai bằng hệ thống quản lý đầu tư công.

Liên quan đến tiến trình hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công sửa đổi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định quá trình xây dựng hoàn thiện dự án được triển khai thực hiện rất nghiêm túc, công phu, với sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao cụ thể của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự tham gia tích cực, hiệu quả các cơ quan trung ương, địa phương; đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

Dự án Luật cũng thể hiện được quan điểm, mục tiêu thống nhất trong xây dựng thể chế về đầu tư công của Chính phủ, bám sát các định hướng, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại đầu tư công, đáp ứng được xu hướng công khai, minh bạch, phân cấp mạnh mẽ, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan...

Dự án Luật đã được báo cáo tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, trên cơ sở ý kiến của Thường vụ Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo về định hướng tiếp thu, giải trình để hoàn thiện trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6.

Hiếu Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục