Sáu tháng đầu năm, TP.HCM chỉ giải ngân được 17% vốn đầu tư công

Tính đến ngày 23/6/2022, TP.HCM chỉ mới giải ngân hơn 5.941,8 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ 17% tổng kế hoạch vốn giao.
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM trong sáu tháng đầu năm 2022 vẫn còn rất thấp. Ảnh: Lê Toàn Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM trong sáu tháng đầu năm 2022 vẫn còn rất thấp. Ảnh: Lê Toàn

UBND TP.HCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trong năm 2022, UBND TP.HCM cho biết đã giao và phân bổ chi tiết số kế hoạch vốn hơn 31.943,6 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương hơn 2.479,6 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 29.464 tỷ đồng.

Căn cứ số liệu của Kho bạc Nhà nước Thành phố cung cấp, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố đã giải ngân đến ngày 23/6/2022 chỉ đạt hơn 5.941,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 17% tổng kế hoạch vốn giao.

UBND Thành phố cho rằng tỷ lệ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa nhiều so với các năm trước đây do nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng chủ yếu là ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021, việc tái khởi động thi công các dự án các tháng đầu năm 2022 có độ trễ nhất định sau thời gian Thành phố thực hiện ứng phó với tình hình dịch Covid-19; chi phí đầu vào không ổn định và có xu hướng tăng...

Ngoài các nguyên nhân khách trên, UBND Thành phố còn nêu ra một số nguyên nhân chủ quan khác làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Chẳng hạn, do các khó khăn liên quan công tác giải phóng mặt bằng; cần phải có thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án trên cơ sở Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND Thành phố, Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về kế hoạch vốn trung hạn 2021 - 2025 nguồn vốn địa phương của UBND Thành phố;

Ngoài ra, Quyết định số 568/QĐ-UBND của UBND Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương vào ngày 28/2/2022 muộn hơn so với cùng kỳ;... cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các cơ quan, đơn vị.

Để đạt mục tiêu giải ngân năm 2022 từ 95% trở lên, UBND Thành phố đã ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 26/4/2022, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp mang tính thường xuyên, đặc thù của công tác giải ngân vốn đầu tư công cho các cơ quan thực hiện, đảm bảo tối đa việc hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Thành phố.

Ngoài các giải pháp mang tính thường xuyên, UBND Thành phố sẽ triển khai thực hiện nhiều giải pháp khác. Trong đó, xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp.

Thành phố cũng chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, các chủ đầu tư hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị mình; đôn đốc các nhà thầu thực hiện nghiêm quy định về thanh toán, quyết toán giá trị công trình và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, báo cáo ngay với UBND Thành phố tình trạng các nhà thầu triển khai chậm trễ, không đảm bảo năng lực, chất lượng, tiến độ, không thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

Đặc biệt, Thành phố sẽ tổ chức hội nghị giao ban rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công định kỳ để đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công định kỳ hàng tháng, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của đơn vị đảm bảo các dự án triển khai đúng thời gian thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh để xảy ra tình trạng “ngâm” vốn dẫn đến phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Trọng Tín
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục