Sau kiểm toán, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Hoa Sen (HSG) tăng thêm 64 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã chứng khoán HSG - sàn HOSE) công bố báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm niên độ kế toán 2020 - 2021 (từ 1/10/2020 đến 31/3/2021).
Sau kiểm toán, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Hoa Sen (HSG) tăng thêm 64 tỷ đồng

Báo cáo cho thấy, doanh thu thuần sau soát xét của HSG không biến động, đạt 19.946 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 64 tỷ đồng, đạt mức 16.493 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 64 tỷ đồng, đạt mức 3.453 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính và chi phí tài chính đều giảm 2 tỷ đồng lần lượt ở mức 79 tỷ đồng và 240 tỷ đồng. Các khoản chi phí khác như chi phí bán hàng 1.243 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 175 tỷ đồng không biến động so với báo cáo tự lập. Kết quả, lợi nhuận sau thuế HSG sau soát xét đạt 1.671 tỷ đồng, tăng thêm 64 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Như vậy, với kết quả này HSG đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2020-2021.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 24,1% so với đầu niên độ kế toán lên 22.033 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 9.065,4 tỷ đồng, chiếm 41,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 7.150,5 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.988,5 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản.

Trong kỳ, tồn kho tăng 64,1% so với đầu niên độ kế toán, tương ứng tăng thêm 3.541,6 tỷ đồng lên 9.065,4 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 47,6%, tương ứng tăng thêm 964,2 tỷ đồng lên 2.988,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 17,5% so với đầu niên độ kế toán, tương ứng giảm 1.433,1 tỷ đồng về 6.753,7 tỷ đồng và chiếm 30,7% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/5, cổ phiếu HSG tăng thêm 700 đồng lên 37.500 đồng/cổ phiếu.

Thu Hương

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục