Sẵn sàng triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

(ĐTCK) Ngày 01/3/2022, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 533/BHXH-CSYT về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT.
Sẵn sàng triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian vừa qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư (đã thực hiện chia sẻ khoảng 33 triệu lượt thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực), xây dựng các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc tra cứu thông tin về thẻ BHYT qua thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Theo đó, thông tin thẻ BHYT của nhiều người dân đã được tích hợp trong dữ liệu về căn cước công dân.

Để triển khai hiệu quả việc thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID (ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an) trong khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam đã nâng cấp hệ thống phần mềm Cổng tiếp nhận thuộc Hệ thống Thông tin giám định BHYT của Ngành và sẵn sàng đáp ứng việc cung cấp thông tin thẻ BHYT để các cơ sở KCB tra cứu thông tin khi người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp đi khám chữa bệnh BHYT.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT triển khai thực hiện Công văn số 931/BYT-BH của Bộ Y tế và hướng dẫn việc triển khai thí điểm hoạt động trên.

Do việc xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang được hoàn thiện, người bệnh đi khám chữa bệnh lần đầu cần lưu ý nên mang theo thẻ BHYT kèm giấy tờ tuỳ thân có ảnh hoặc điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng VssID - BHXH số.

Trường hợp người bệnh BHYT đã thực hiện được việc khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VNEID thì từ lần khám bệnh sau chỉ cần xuất trình căn cước công dân hoặc qua ứng dụng VENID.

Trường hợp căn cước công dân chưa kịp tích hợp dữ liệu thẻ BHYT hoặc người tham gia BHYT chưa được cấp tài khoản VNEID, người bệnh có thẻ BHYT thực hiện việc khám chữa bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh).

Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có thể tra cứu thông tin thẻ BHYT thông qua căn cước công dân gắn chíp tại Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (quét mã vạch/nhập trực tiếp) hoặc bằng hàm tra cứu tự động (API).

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục