Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

(ĐTCK) Xin hỏi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì? Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có quyền và nghĩa vụ gì đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam? Nguyễn Hoàng Sơn (Việt Trì, Phú Thọ)
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Trả lời: 

Theo Điều 6, Luật BHTG và Điều 4, Nghị định 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ:

- Tổ chức tham gia BHTG là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân, bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

- Tổ chức tài chính vi mô phải tham gia BHTG đối với tiền gửi của cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô, trừ tiền gửi tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô.

- Ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Như vậy, các tổ chức phải tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân.

Tính đến ngày 20/6/2018, có 1.282 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 94 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã, 1.183 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô.

Điều 12 Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau:

- Nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Nộp phí bảo hiểm tiền gửi đầy đủ và đúng thời hạn.

- Yêu cầu tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 quy định tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửi.

Ngoài ra, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi còn có nghĩa vụ nhận, quản lý và niêm yết Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, nội dung của Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.

BHTGVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục