Quý II, Xi măng Bỉm Sơn thoát lỗ

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính riêng quý II/2018 của BCC, trong kỳ, Công ty đạt 996,9 tỷ đồng doanh thu, 18,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (cùng kỳ năm trước lỗ 48,3 tỷ đồng).
Quý II, Xi măng Bỉm Sơn thoát lỗ

Quý II/2018, bất chấp thu nhập khác giảm mạnh, BCC thoát lỗ chủ yếu nhờ doanh thu tăng, trong khi giá vốn giảm, nhất là chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều giảm mạnh với cùng mức giảm hơn 29,1%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15,2%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, BCC đạt 1.784,7 tỷ đồng doanh thu, 19,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi các chỉ tiêu này lần lượt của cùng kỳ năm trước là 1.909,4 tỷ đồng và lỗ 26,7 tỷ đồng.

H.Hòe

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục