Quý I/2021, lợi nhuận của Dược Việt Nam (DVN) tăng gần 63% lên 45,7 tỷ đồng

(ĐTCK) Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán DVN - UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Quý I/2021, lợi nhuận của Dược Việt Nam (DVN) tăng gần 63% lên 45,7 tỷ đồng

Theo đó, trong quý I/2021, Dược Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.004,6 tỷ đồng, bằng 76% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 45,7 tỷ đồng, bằng 162,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,9% lên 9,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 17,1% so với cùng kỳ về 97,5 tỷ đồng; trong khi doanh thu tài chính tăng 51,4% lên 22,4 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm tới 85,6% về còn 7,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 7,4% về còn 56,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Dược Việt Nam cho biết thêm, nguyên nhân lợi nhuận tăng 62,6% do doanh thu hoạt động tài chính từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác của Tổng công ty tăng trong khi chi phí dự phòng đầu tư tài chính giảm. Bên cạnh đó, lợi nhuận của công ty con, liên kết có sự điều chỉnh giảm so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, dòng tiền của Dược Việt Nam có dấu hiệu cải thiện. Cụ thể, trong quý đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 42,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 22,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính âm 43 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp trả nợ vay ròng trong kỳ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của DVN giảm nhẹ 2,5% về 5.951,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.779,4 tỷ đồng, chiếm 29,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.707,5 tỷ đồng, chiếm 28,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.327,6 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 698,3 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản.

Trong kỳ, khoản phải thu ngắn hạn giảm 6% so với đầu năm, tương ứng giảm 108,1 tỷ đồng về 1.707,5 tỷ đồng; tồn kho giảm 5,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 74,3 tỷ đồng về 1.327,6 tỷ đồng. Đây chính là hai khoản mục chính bên cạnh lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng trưởng giúp dòng tiền kinh doanh chính dương trong kỳ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu DVN tăng 100 đồng lên 16.400 đồng/cổ phiếu

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục