Quý I/2019, thu bảo hiểm xã hội đạt 21% kế hoạch năm 2019

(ĐTCK) Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 3/2019, lũy kế thu toàn ngành ước đạt 77.100 tỷ đồng, tương đương 21,4% kế hoạch dự kiến Chính phủ giao.
Quý I/2019, thu bảo hiểm xã hội đạt 21% kế hoạch năm 2019

Ước tính đến 31/3/2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,5 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 295 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp là 12,78 triệu người; bảo hiểm y tế là 83,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,1% dân số.

Lũy kế hết tháng 3/2019 toàn ngành thu 77.100 tỷ đồng, đạt 21,4% so với kế hoạch dự kiến Chính phủ giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam; trong đó, thu bảo hiểm xã hội là 53.549 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp là 3.723 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế là 19.828 tỷ đồng.

Hết tháng 3/2019, số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệplà 71.852 tỷ đồng

Về giải quyết chế độ cho người tham gia bảo hiểm xã hội, trong quý I/2019, có 30.352 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được giải quyết; 142.134 người hưởng trợ cấp 1 lần; 2.662.515 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong 3 tháng đầu năm có 40,275 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, bảo hiểm xã hội đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 113.831 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 8.147 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Bùi Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục