Quý I/2018, TDC lãi hợp nhất gần 8 tỷ đồng, sẽ tích lũy thêm quỹ đất mới

(ĐTCK) Tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) ngày 27/4, ông Đoàn Văn Thuận, Tổng giám đốc TDC cho biết, trong quý I/2018, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 344 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 8,2 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 13,7 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ lãi ròng khoảng 4 tỷ đồng.
Ông Đoàn Văn Thuận, Tổng giám đốc TDC báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông Ông Đoàn Văn Thuận, Tổng giám đốc TDC báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông

Năm 2018, TDC đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 1.506 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 146,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 7% so với thực hiện năm 2017. Dự kiến cổ tức năm 2018 không dưới 12%.

ĐHCĐ TDC cũng thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 11%, tương ứng mức chi hơn 106 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 7/2018.

Theo ông Thuận, chiến lược của TDC trong thời gian tới là tích lũy thêm quỹ đất mới bằng sử dụng vốn vay ngân hàng hoặc phát hành thêm cổ phiếu để đầu tư tích lũy thêm quỹ đất mới.

Đồng thời, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, cảnh quan ở các quỹ đất đang phát triển nhằm gia tăng giá trị quỹ đất cho mục tiêu dài hạn.

Thi Thơ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục