Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI vừa mua vào 6,6 triệu cổ phiếu Dược phẩm OPC (OPC)

(ĐTCK) Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (Mã chứng khoán OPC - sàn HOSE) xuất hiện cổ đông lớn.
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI vừa mua vào 6,6 triệu cổ phiếu Dược phẩm OPC (OPC)

Theo đó, quỹ Đầu tư Cơ hội PVI vừa mua vào 6,6 triệu cổ phiếu OPC để nâng sở hữu từ 0% lên 24,83% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 21/6 và chính thức trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Trịnh Việt Tuấn, Thành viên HĐQT vừa đăng ký mua hơn 1,33 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 1,07% lên 6,07% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/6 đến 26/7.

Trước đó, ông Nguyễn Chí Linh, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán ra 4.600.717 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 17,31% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/6 đến 20/7.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán 958.185 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 3,66% về 0,05% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/6 đến 20/7.

Cũng trong khoảng thời gian này, ông Phan Công Cường, Ủy viên Ban kiểm soát đăng ký bán toàn bộ 53.300 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,2% về 0% vốn điều lệ tại OPC.

Trong quý I/2021, doanh thu của OPC tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 279,5 tỷ đồng và đạt 32,3% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 46,7 tỷ đồng, tăng 2,8% và đạt 32,7% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 36,8 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 866 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 143 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chi trả ở mức 20%.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.259,5 tỷ đồng, tăng 9,3% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả còn 512,1 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 171,6 tỷ đồng, tăng 124%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6, cổ phiếu OPC tăng 3.000 đồng lên 60.000 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục