Quy chế công bố thông tin mới của HNX có gì mới?

(ĐTCK) Tổng giám đốc Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa ký Quyết định số 606 về việc ban hành Quy chế công bố thông tin (CBTT) tại HNX, thay thế cho Quy chế CBTT được ban hành tại Quyết định số 250 ngày 6/6/2013. Quy chế CBTT mới hướng dẫn chi tiết các quy định về CBTT mà trong Thông tư 155/2015 chưa quy định rõ.
Quy chế công bố thông tin mới của HNX có gì mới?

Ví dụ, theo quy định tại Thông tư 155, DN phải giải trình khi kết quả hoạt động kinh doanh có sự chênh lệch từ 5% trở lên thì tại Quy chế của HNX, quy định cụ thể là áp dụng đối với khoản mục doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn.

Về quy định thời hạn nộp báo cáo tình hình quản trị công ty của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn, theo quy định tại Thông tư 155 là chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo, tại Quy chế của HNX quy định rõ là ngày 30/7 đối với báo cáo quản trị 6 tháng và 30/1 đối với báo cáo quản trị năm.

Đối với quy định về thời hạn mà tổ chức đăng ký giao dịch phải gửi báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn, Thông tư 155 không quy định cụ thể, tuy nhiên theo Quy chế của HNX thì tổ chức đăng ký giao dịch gửi báo cáo 6 tháng đầu năm chậm nhất là ngày 30/7, 6 tháng cuối năm chậm nhất là ngày 30/1.

Bên cạnh đó, quy chế mới cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các đối tượng tham gia TTCK  phái sinh tại HNX và bổ sung các đối tượng phải CBTT là công ty quản lý quỹ và quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Những điểm thay đổi này nhằm đón đầu, chuẩn bị cho việc đưa TTCK phái sinh vào hoạt động trong năm 2017 cũng như hoàn thiện quy định về CBTT của quỹ ETF khi chứng chỉ quỹ ETF đã được đưa vào giao dịch trên HNX từ cuối năm 2014.

Trên tinh thần của Thông tư 155, quy chế CBTT mới bổ sung quy định CBTT bằng tiếng Anh đối với tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán thành viên, tuy nhiên những quy định này chỉ mang tính khuyến nghị.

HNX mong muốn việc công bố thông tin của doanh nghiệp sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn, hướng tới mục tiêu minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp trên TTCK.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,021.49 1.69 0.17% 10,700 tỷ
HNX 152.48 0.5 0.33% 956 tỷ
UPCOM 69.02 0.42 0.61% 667 tỷ