Quốc hội đồng ý Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên

Đầu giờ sáng 28/7, Quốc hội đã bấm nút điện tử biểu quyết cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với 479/479 đại biểu có mặt tán thành.
Quốc hội đồng ý Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên

Nghị quyết nêu rõ, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Theo nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Việc này cũng sẽ được tiến hành trong sáng nay.

Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã được Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn ngày 26/7.

Kết quả thảo luận cho thấy, 63 Đoàn đại biểu Quốc hội tán thành cao với Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ và phương án cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Các vị đại biểu Quốc hội cho rằng Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá được những kết quả tích cực của việc thực hiện cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Phương án cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV như đề xuất của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, là cơ sở để tiếp tục phát huy ưu điểm và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đồng thời, bảo đảm yêu cầu chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ trong giai đoạn tới.

Nguyễn Lê
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục