QNC lỗ lũy kế hơn 325 tỷ đồng, kiểm toán tiếp tục có ý kiến

(ĐTCK) Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC - sàn HNX) đã cập nhật báo cáo soát xét giữa niên độ 2019 với lỗ lũy kế 325 tỷ đồng và những tồn tại cũ chưa được khắc phục.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Theo báo cáo soát xét vừa được công bố đầu tháng 9/2016, doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 đạt 584,71 tỷ đồng, tăng hơn 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế là 11,87 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 38,81 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản công ty là 1.434 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 399 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn là 257 tỷ đồng, hàng tồn kho là 82,96 tỷ đồng.  

Nợ phải trả là 1.376 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.067 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 58,48 tỷ đồng. Vốn góp của chủ sở hữu là 371,81 tỷ đồng.

Kiểm toán đã đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh là tại thời điểm 30/6/2019nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 668,08 tỷ đồng; nợ quá hạn chưa thanh toán là 62,48 tỷ đồng; chậm nộp thuế 23,45 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/6/2019 là âm 325,46 tỷ đồng. Những vấn đề này cho thấy yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng đưa ra kết luận ngoại trừ về việc CTCP Khu công nghiệp Cái Lân – QNC (là Công ty được QNC thành lập với vốn điều lệ 100 tỷ đồng và dự kiến sở hữu 51% vốn điều lệ)  chưa được hợp nhất với báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đính kèm.

Về vấn đề này, Công ty QNC cho biết, do hiện Công ty vẫn đang làm việc với các ngân hàng để nhận thế chấp tài sản này, nên đến ngày 30/6/2019, Công ty chưa thực hiện góp vốn. Do vậy, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2019 đến 30/6/2019 của Công ty chưa hợp nhất Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty con này.

Ngoài ra, theo Công ty Kiểm toán AASC, tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, kiểm toán đã đưa ý kiến ngoại trừ do một số vấn đề. Đến kỳ kiểm toán 1/1/2019-30/6/2019, các vấn đề này vẫn chưa được khắc như trích lập thiếu khấu hao tài sản cố định, dự phòng nợ phải thu khó đòi…

Hiện QNC chưa công bố báo cáo tài chính quý III/2019. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu QNC hiện có giá 2.500 đồng, nhưng gần như chết thanh khoản khi nhiều phiên liên không có giao dịch, các phiên có giao dịch cũng chỉ 1 lệnh duy nhất với khối lượng khớp tối thiểu 100 đơn vị.

H.Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục