PVT: Công ty mẹ lãi cao trong quý III nhờ thu nhập bất thường

(ĐTCK) Tổng CTCP Vận tải dầu khí (mã PVT – HOSE) công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III và 9 tháng đầu năm 2014.
PVT: Công ty mẹ lãi cao trong quý III nhờ thu nhập bất thường

Theo đó, trong quý III, PVT đạt 493,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương với mức của cùng kỳ (494,6 tỷ đồng). Do giá vốn chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu, với 475 tỷ đồng, nên lãi gộp chỉ còn 18,7 tỷ đồng, giảm 31%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 25%, xuống 17,8 tỷ đồng, chi phí tài chính theo đó giảm 36%, xuống 9,7 tỷ đồng, chi phí quản lý không có nhiều biến độn.

Tuy nhiên, PVT vẫn có lãi sau thuế quý III đạt 75,5 tỷ đồng, tăng 287% so cùng kỳ 2013, nhờ ghi nhận khoản lợi nhuận khác lên tới 77,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khoản này chỉ là 1,37 tỷ đồng.

Theo giải trình của PVT, biến động lợi nhuận đến từ hoạt động thanh lý tài sản cố định là tàu kho nổi FSO, đem lại lợi nhuận 70,8 tỷ đồng, góp phần tăng lợi nhuận kế toán trước thuế cùng với hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Lũy kế 9 tháng 2014, PVT đạt 1.433,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 166,7 tỷ đồng, tăng 20% so với 9 tháng 2013.

Tại 30/9/2014, PVT có 1.125,2 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 12% so với đầu năm. Các khoản phải thu giảm mạnh 38% đạt 676,5 tỷ đồng, nhưng hàng tồn kho lại tăng 54% lên 95,9 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 6.972 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

Tính cuối quý, nợ ngắn hạn của PVT đạt 1.053 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 176,5 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 2.558 tỷ đồng.

N.Tùng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục