PSH: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (1,5%)

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)

- Thời gian thực hiện: 09/07/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Thương Mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/07/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Tin cùng chuyên mục