PIS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (8,5%)

Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần (PIS - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)

- Thời gian thanh toán: 07/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của PISICO, địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục