Phú Yên lên kế hoạch cho 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế

(ĐTCK) UBND tỉnh Phú Yên cho biết vừa ban hành Kế hoạch kịch bản chỉ đạo, điều hành nền kinh tế tỉnh Phú Yên năm 2021 với 2 kịch bản.
Phú Yên vẫn xác định ưu tiên Kế hoạch 1 cho việc điều hành phát triển kinh tế. Phú Yên vẫn xác định ưu tiên Kế hoạch 1 cho việc điều hành phát triển kinh tế.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, với những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch bệnh và dự kiến thiên tai, biến đổi khí hậu, nắng hạn sẽ xảy ra... tác động tới các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế tỉnh; đồng thời, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đặc biệt là chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa ổn định và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, UBND tỉnh Phú Yên ban hành 2 kịch bản để chỉ đạo, điều hành nền kinh tế năm 2021.

Đối với kịch bản 1, chỉ đạo, điều hành trong tình hình hiện nay với mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 7,35%. Trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 3,3%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,23%, dịch vụ tăng 8,38%, thuế sản phẩm 7,35%; thu ngân sách nhà nước đạt 8.635 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 22.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 210 triệu USD.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, kịch bản này được xây dựng trên cơ sở dự kiến dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đến cuối quý II/2021 cơ bản kiểm soát; trong nước dịch bệnh bùng phát trở lại nhưng sớm được kiểm soát và các doanh nghiệp từng bước phục hồi và phát triển, nhất là hoạt động xuất khẩu phát triển. Thời tiết dự kiến thuận lợi, không có nắng nóng kéo dài, sản xuất nông - lâm - thủy sản sẽ đạt hiệu quả, kế hoạch đề ra.

Theo kịch bản 2, chỉ đạo, điều hành với mục tiêu đạt tốc độ GRDP tăng khoảng 4,1-4,5%; trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 2,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 3,7 - 5,2%, dịch vụ tăng 5,2% và thuế sản phẩm tăng 5,2%; thu ngân sách 6.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 20.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 188 triệu USD.

Kịch bản 2 được xây dựng trên cơ sở kịch bản 1, nhưng với tình hình dịch bệnh thế giới năm 2021 chưa thể kiểm soát được và trong nước dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại và phải thực hiện giãn cách toàn xã hội. Đồng thời, dự kiến thời tiết nắng hạn kéo dài, dịch bệnh cây trồng vật nuôi tái bùng phát ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp, lũ lụt có thể xảy ra sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Với kịch bản này, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng sẽ bị tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư, đến nguồn thu ngân sách, đến hoạt động doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đời sống người dân... tác động đến tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh trong năm 2021.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: “Trong tình hình hiện nay, Phú Yên vẫn xác định mục tiêu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo kịch bản 1... Trong đó, tỉnh sẽ chú trọng tăng cường các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; cải cách hành chính, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; huy động nguồn lực đầu tư phát triển”.

Uông Tân

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục