Phó Thủ tướng chỉ đạo gỡ khó tín dụng cho các dự án PPP cao tốc Bắc Nam

Có ít nhất 2 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được triển khai theo hình thức PPP đang gặp khó khăn về nguồn vốn tín dụng.
Thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Bình Thuận. Thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Bình Thuận.

Theo thông tin của baodautu.vn, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 5790/VPCP – KTTH gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, GTVT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về xử lý vướng mắc triển khai các dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Tại công văn này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo, việc cấp tín dụng, cho vay đối với các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, thực hiện theo đúng quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật hiện hành. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối với với Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để thống nhất khả năng bố trí nguồn vốn tín dụng cho vay đối với các dự án theo dúng quy định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu kiến nghị của Bộ GTVT, chủ động thực hiện các giải pháp xử lý, hướng dẫn việc huy động vốn để thực hiện các dự án.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2021, Bộ GTVT đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ để báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo phương thức PPP.

Bộ GTVT cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án của 2 dự án thànhphần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và Nha Trang - Cam Lâm có báo cáo việc huy động tín dụng từ các tổ chức ngân hàng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong việc thu xếp tài chính cho các dự án, Bộ GTVT đã tổ chức làm việc với Ngân hàng BIDV (Ngân hàng quan tâm, cung cấp cam kết cho các Nhà đầu tư vay tín dụng) và các Nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án. Trong buổi họp đại diện BIDV khẳng định chỉ xem xét cung cấp tín dụng cho các dự án khi trong Hợp đồng dự án có điều khoản chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo quy định tại Điều 82, Luật PPP.

Bộ GTVT khẳng định việc đưa nội dung chia sẻ doanh thu vào Hợp đồng các dự án là không phù hợp với quy định pháp luật (Điều 101, Luật PPP). Để có thể áp dụng điều khoản chia sẻ tăng, giảm doanh thu cần phải được Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh Nghị quyết 52/2017/QH14). Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án không khả thi do không phù hợp với quy định tại Điều 18, Luật PPP về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP, làm thay đổi bản chất của Hồ sơ mời thầu, rủi ro rất lớn về pháp lý đối với phía cơ quan có thẩm quyền.

Với những khó khăn nói trên, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Ngân hàng thương mại nghiêm túc thực hiện cam kết cung cấp tín dụng cho các dự án; tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Bộ GTVT các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án, tạo mọi điều kiện để ưu tiên cung cấp nguồn vốn tín dụng cho các dự án.

Giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ, nghiên cứu, hướng dẫn, đề xuất các phương án huy động các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng theo quy định của Luật PPP như huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình…

Anh Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục