Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh được miễn nhiệm

Nhân sự kế nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ được giới thiệu vào cuối phiên họp sáng nay và chiều cùng ngày Quốc hội sẽ bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bên hành lang Quốc hội (Ảnh Duy Linh). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bên hành lang Quốc hội (Ảnh Duy Linh).

Sáng 6/4 Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Sau đó Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh này với 451/452 vị đại biểu tán thành. Một vị không tán thành. Nghị quyết có hiệu lực từ khi được Quốc hội thông qua.

Nhân sự kế nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ được giới thiệu vào cuối phiên họp sáng nay và chiều cùng ngày Quốc hội sẽ bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh năm nay 62 tuổi, quê ở Quảng Nam, được Quốc hội bầu giữ chức Phó chủ tịch nước từ tháng 4/2016.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ Quyền Chủ tịch nước từ ngày 23/9/2018 đến ngày 23/10/2018, khi Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước.

Theo báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước tại kỳ họp này của Quốc hội, thực hiện các quy định của Hiến pháp, pháp luật và theo sự phân công của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao. Phó Chủ tịch nước đã thực hiện tốt chương trình công tác đối nội và đối ngoại, góp phần tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường hợp tác quốc tế. Phó Chủ tịch nước đã đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ trong thời gian giữ Quyền Chủ tịch nước và các nhiệm vụ được Chủ tịch nước ủy nhiệm trong những năm gần đây.

Nguyễn Lê
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục