Nửa thế kỷ lời thề “Noi gương Người”

Một trong 5 lời thề thiêng liêng được đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng thay mặt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đọc trước anh linh Hồ Chủ tịch trong Lễ truy điệu, tiễn Người đi xa chính là nguyện “noi gương Người” “suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng” cần, kiệm, liêm, chính mà Người luôn đau đáu và tự mình thực hành làm gương, nêu gương.
Nửa thế kỷ lời thề “Noi gương Người” ảnh 1

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục